De private forensisch fraudedeskundige

€25.00

een feitelijke en juridische positionering
C. Schaap
Pages: 102 pages
Shipping Weight: 250 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502490

Product Description

De werkelijkheid is nooit objectief waarneembaar, bewees de natuurkundige Werner Heisenberg in 1927 al met de formulering van de onzekerheidsrelatie. Maar omdat mensen daar niet tegen kunnen, construeren en interpreteren ze net zo lang tot er een samenhangende geschiedenis is ontstaan, met schuldigen en slachtoffers en een betekenis. En die geschiedenis krijgt, als ze maar door genoeg mensen wordt gedeeld, al snel de status van waarheid. Daarom dient het proces van zoeken, vinden, selecteren, interpreteren (en concluderen) van bewijs van financieel-administratieve aard uiterst zorgvuldig, objectief, onafhankelijk en op een controleerbare wijze te geschieden, volgens vooraf bekende spelregels.

De in dit boek opgenomen tekst is ontstaan als een ‘living document’. In de loop van de tijd is op deze wijze een hoeveelheid literatuur, rechtspraak en ideeën verzameld in een poging om dit tot een enigszins coherent geheel met elkaar in verband te brengen.

De tekst is bedoeld als een beschouwing van de historische grondslag, de actuele bestaansreden en (vooral) de juridische normering van de werkzaamheden van private forensisch deskundigen die werkzaamheden verrichten ten behoeve van het onderzoeken van wat in brede zin wordt aangeduid als ‘fraude’.

***Waar in het boek gesproken wordt van ‘GBR’, wordt hiermee bedoeld de verordening Gedrags- en Beroepsregels voor Registeraccountants 1994. Afgezien is van het afzonderlijk vermelden van de daar (vrijwel) mee corresponderende Verordening Gedrags- en Beroepsregels voor accountant-administratieconsulenten (GBA). Per 1 januari 2007 zal de GBR/GBA vervangen worden door de Verordening Gedragscode. Hoewel de concepttekst hiervan bekend, is deze regeling niet in de bewerking van het boek meegenomen. Dit is gebaseerd op de gedachte dat hoewel de regeling zelf zal veranderen, de achterliggende normen overwegend gehandhaafd blijven.