De inkeerregeling in het fiscale strafrecht

€20.00

internrechtsvergelijking belasting,bijstand en diefstal
M.M.M. Kooij
Pages: 112 pages
Shipping Weight: 250 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502698


Product Description

 

Welke argumenten liggen ten grondslag aan de bijzondere status van de fiscale fraudeur in het strafrecht? Waarom worden fiscale wetsovertreders anders behandeld dan andere wetsovertreders? Is een rechtvaardiging aanwezig voor de afwijkende bepaling in het fiscale strafrecht? Een antwoord op deze vraag wordt gezocht door de socialezekerheidsfraude en diefstal te vergelijken met fiscale fraude. Aangezien het stelsel van sociale zekerheid een complex geheel van regelingen is, wordt alleen het element de bijstand(sfraude) behandeld.

Inhoud:

1. Inleiding
2. De inkeerregeling, poging & vrijwillige terugtred 
3. Interne rechtsvergelijking
4. Slotbeschouwing: conclusies & aanbevelingen