De gedraging in beweging

€35.00

Handelen en nalaten in het materiële strafrecht,strafprocesrecht en sanctierecht
P.H.P.H.M.C. van Kempen, T. Kraniotis en G. van Roermund (red.)
Pages: 223 pages
Shipping Weight: 650 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058502728

Product Description

 

Inhoud:

Voorwoord
Gedragingen in het materiële strafrecht, strafprocesrecht en sanctierecht, P.H.P.H.M.C. van Kempen, T. Kraniotis en G. van Roermund
Materieel strafrech tBestraft zonder iets gedaan te hebben, Y. Buruma
De strafbare gedraging witwassen, F. Diepenmaat en P.A.M. Verrest
Tussen schuld en gedraging: normativering, F. de Jong
Enkele opmerkingen over niet-distantiëren bij medeplegen, B.J.V. Keupink
De huidige strafbaarstelling van mensensmokkel gerechtvaardigd?, B. Pieters
De erosie van de geschreven gedraging, H.J.B. Sackers
Godsdienstige overtuigingsdelicten beoordeeld, J. ten Voorde
StrafprocesrechtDe fictieve gedraging in het Duitse strafprocesrecht, L.J.J. Peters
De betekenis van de strafrechtelijke gedraging voor de positie van het slachtoffer in het strafproces, S. Reynaers
Terrorisme als gedraging in het strafprocesrechtL. van Wifferen SanctierechtMaatregel zonder menselijke maat, G.R.C. Veurink

In het najaar van 2005 vatten enkele leden van de vaksectie Straf- en strafproces-recht van de Radboud Universiteit Nijmegen het plan op het zogenaamde AIO-netwerk nieuw leven in te blazen. Op 31 maart 2006 vond in Nijmegen deze eerste bijeenkomst van de tweede jeugd van het juniorennetwerk plaats. De belangstelling vanuit de verschillende Nederlandse faculteiten en strafsecties was groot. In de naar aanleiding van deze bijeenkomst verschenen bundel zijn ook bijdragen opgehomen over de rol van de gedraging van de hand van ervaren strafrechtonderzoekers.De verscheidenheid aan bijdragen en onderwerpen bewijst dat ‘de gedraging’ een veelzijdig onderwerp is. Een onderwerp bovendien dat die aandacht niet alleen verdient, maar ook nodig heeft. De gedraging betreft immers een van de belangrijkste onderwerpen van het strafrecht terwijl het in meerdere opzichten opvallende ontwikkelingen doormaakt.