Home » Psychotherapie in detentie

Psychotherapie in detentie

€25.00

van beleid naar uitvoering
O. de Haas
Pages: 160 pages
Shipping Weight: 310 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501974

Product Description

Sinds het uitkomen en het vaststellen als basis van beleid van het rapport Zorgen voor behandeling is de vraag óf gedetineerden tijdens hun verblijf in gevangenissen en huizen van bewaring zo nodig in aanmerking kunnen komen voor behandeling van psychische problematiek niet meer aan de orde. Vastgesteld is dat evenals andere Nederlandse ingezetenen, ook gedetineerden recht hebben op behandeling van hun psychische problematiek. De vraag is dus veeleer aan de orde hóe deze behandeling binnen een penitentiair kader op een verantwoorde wijze vorm en inhoud dient te krijgen.In tegenstelling tot het medisch/biologisch en het sociotherapeutisch/milieutherapeutisch referentiekader, is met betrekking tot het psychotherapeutisch referentiekader binnen het Nederlandse penitentiaire systeem nauwelijks ervaring opgedaan.

In deze publicatie wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot psychotherapie in algemene zin toegespitst op de detentiesituatie. Het primaire doel van het onderzoek is om zowel beleidsmakers en uitvoerenden binnen het Ministerie van Justitie handvatten te verschaffen om psychotherapie als behandelingsvorm op een effectieve wijze binnen het Nederlandse gevangeniswezen te introduceren.Het onderzoek krijgt vorm en inhoud vanuit twee invalshoeken: een praktisch-inhoudelijke en een theoretisch-wetenschappelijke invalshoek.