L`entraide repressive

€30.00

D. Kreft
Pages: 444 pages
Shipping Weight: 650 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502254

Product Description

Nationale rechtssystemen hebben zich in Europa, soms vanuit dezelfde bron en beïnvloed door dezelfde grote rechtsfilosofen en rechtssociologen van voor ons liggende generaties, veelal langs een eigen lijn ontwikkeld. Dat geldt zeker in het domein van het strafrecht en het strafprocesrecht. Strafrechtelijke handhaving en toepassing van dwangmiddelen zijn immers de bevoegdheden bij uitstek van de soevereine Staat. Met het vervagen en soms letterlijk wegvallen van grenzen ligt de weg open voor een grenzeloze criminaliteit. Geen wonder, dat de intercompatibileit van strafrechtsystemen juist nu in het centrum van de belangstelling staat.

De studie van David Kreft beschrijft en vergelijkt het Nederlandse en het Franse systeem. Door in zijn beschouwingen een politieke en culturele dimensie te betrekken toont hij, dat de oplossing tot verbetering van de samenwerkingsmogelijkheden niet slechts een kwestie is van technische ingrepen op systeemniveau of politieke beslissingen : kennis, begrip, inzicht en respect zijn de ingrediënten om tot een succesvolle justitiële en politiële samenwerking tussen landen te komen.