Motiveren in het contradictoir strafgeding

€15.00

Aantekeningen over de wijziging van artikel 359 Sv,
N. Schaar
Pages: 54 pages
Shipping Weight: 150 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502599

Product Description

Over de wijziging van artikel 359 Sv, de gevolgen voor het strafproces en motiveringsvoorschriften,over uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, de omvang van de motiveringsplicht van de rechter, en de visie van de Hoge Raad aan de hand van de jurisprudentie t/m 31/1/07. Met ingang van 1 januari 2005 is artikel 359 Wetboek van Strafvordering gewijzigd. In het geval de verdachte het bewezenverklaarde heeft bekend, kan volgens het derde lid van art. 359 Sv. in het vonnis een opgave van de bewijsmiddelen volstaan, tenzij de verdachte nadien anders heeft verklaard dan wel hij of zijn raadsman vrijspraak heeft bepleit. Ook het tweede lid van art. 359 Sv. is met een volzin uitgebreid en luidt: ‘Het vonnis geeft, indien de beslissing afwijkt van door de verdachte dan wel door de officier van justitie uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, in het bijzonder de redenen op die daartoe hebben geleid’.

Deze uitbreiding roept de vragen op of dit gevolgen heeft voor het geldende systeem van motiveringsvoorschriften en het karakter van het strafproces, wanneer sprake is van uitdrukkelijk onderbouwde standpunten en in hoeverre de omvang van de motiveringsplicht van de rechter nu is vergroot.