Home » Internationale samenwerking in ontnemingszaken

Internationale samenwerking in ontnemingszaken

€15.00

M.J. Borgers, J.A. Moors, J.B.H.M. Simmelink
Pages: 122 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502193

Product Description

In dit boek, dat een bewerking vormt van een eerder in opdracht van het WODC opgesteld rapport, wordt verslag gedaan van een onderzoek naar knelpunten in de internationale samenwerking in ontnemingszaken. Allereerst wordt uitvoerig aandacht besteed aan het juridische raamwerk waarbinnen de samenwerking in ontnemingszaken zich afspeelt. Succesvolle internationale samenwerking begint immers met een goede kennis van de mogelijkheden en beperkingen die voortvloeien uit internationale verdragen en Europese regelgeving.

Daarnaast gaat het boek uitgebreid in op de praktische knelpunten in de internationale samenwerking in ontnemingszaken. Door de uiteenzetting van de juridische mogelijkheden en beperkingen te combineren en te confronteren met de empirische bevindingen over de praktische knelpunten beogen de auteurs het thema internationale samenwerking in ontnemingszaken in een breder perspectief te plaatsen dan de gebruikelijke positiefrechtelijke invalshoek. Daardoor kan niet alleen worden verklaard in welke opzichten het juridische kader wel of niet tot de beoogde resultaten leidt. Ook wordt duidelijk welke stappen er kunnen worden ondernomen om de samenwerking met meer succes te laten verlopen.