Gemeen gevaar

€10.00

Evert F. Stamhuis
Pages: 32 pages
Shipping Weight: 100 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502100

Product Description

Elk misdrijf zou men als gevaarlijk kunnen beschouwen. Immers, het steken met een mes in de borststreek van een menselijke persoon is zéér gevaarlijk, met name als dat niet op een operatietafel onder antiseptische omstandigheden en met gebruik van de diensten van een anesthesist gebeurt. Zo redenerend is een levensdelict ook een gevaarsdelict.

Niettemin is het onder strafrechtjuristen aanvaard om de term gevaarsdelicten beperkter op te vatten en daaronder vooral die misdrijven te brengen, die niet gericht zijn tegen een concrete persoon of een concreet ding, maar juist in het algemeen voor personen of goederen gevaar opleveren. Dan gebruikt de strafwet bij gevaar voor goederen de term “gemeen gevaar”. Weglating van de voorvoeging “gemeen” in een delictsomschrijving betekent overigens niet steeds, dat gerichte krenking van een concreet rechtsgoed een vereiste is. De ongerichtheid blijft een kenmerk, maar voldoende is dan, dat het gevaar slechts voor één persoon aanwezig was, zoals levensgevaar. Wat we ook wel zien is, dat het in gevaar gebrachte rechtsgoed zelf al een algemeen karakter heeft, zoals de openbare gezondheid.