Geleerde lessen

€35.00

M.M. Dolman, P.D. Duyx, H.G. van der Wilt
Pages: 323 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058502520

Product Description

 

Bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam ontving Simon Stolwijk dit ‘Liber Amicorum’, waarin een aantal onderwerpen zijn opgenomen; een palet van hedendaagse ontwikkelingen in het strafrecht, waarbij de bijdragen alleen al door (gedeelten) van de titel nieuwsgierig maken naar de verdere inhoud.

Een Opel Manta, slapende mariniers, vermiste geliefden, de bakker als rechter, glurende buren, flutdelicten nodigen de (aanstaande) lezer uit zich verder te verdiepen in dit boek.

Inhoud

Voorwoord,M.M. Dolman, P.D. Duyx, H.G. van der Wilt
Hoe ver reikt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de uitlokker? Een kritische beschouwing van het Opel Manta-arrest, M. Boerlage
Eric O. en de slapende mariniers, G.L. Coolen
De strafuitsluitingsgronden anders opgeschreven, H. de Doelder
De actio libera in causa: in hoeverre kan strafrechtelijke aansprakelijkheid worden gegrond op verzuim van een voorzorgsplicht?, M.M. Dolman
Het EVRM en een recht op onderzoek naar het lot van vermiste geliefden, P.D. Duyx
Uitgangspunten voor een criminele politiek, R.C.P. Haentjens
Het nulla poena-beginsel behoeft opfrissing, C. Kelk
Een expliciet kwaliteitsdelict: misbruik van voorwetenschap, F.G.H. Kristen
Besturen is afzien, E. Lissenberg
Berechting door de bakker? Enige gedachten over de invoering van lekenrechters als oplossing voor het dalende vertrouwen in de Nederlandse strafrechtspleging, C.F. Mulder
De plaats van de verdachte en zijn raadsman in het onderzoek ter terechtzitting. E, nige opmerkingen over hetgeen in (de jurisprudentie met betrekking tot) het EVRM daaromtrent is vastgelegd, B.E.P. Myjer
Gluren bij de buren, C.F. Rüter
Naar een slachtoffergericht internationaal strafproces?, G.K. Sluiter
‘Flutdelicten’; een noot bij een noot, W.J.V. Spek
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van meerderen in het internationale humanitaire recht, A.H.J. Swart
Rechtspreken in strafzaken: reageren en vooruitzien, M.J.M. Verpalen
Rechtsdwaling: over restauratie en rechtsontwikkeling van een verweer in het (inter)nationale strafrecht, A. van Verseveld
De bevoegdheid van de militaire strafrechter. Het einde van ’t Gedrogt der ongelimiteerde militaire jurisdictie, G.F. Walgemoed
Het hoger beroep in strafzaken gestroomlijnd. Enkele kanttekeningen bij de Wet van 5 oktober 2006, Stb. 470P., G. Wiewel en A.M. van Woensel
De nationale berechting van internationale misdrijven; enkele kanttekeningen bij recente uitspraken, H.G. van der Wilt
Herinneringen aan de hoofdafdeling Staats- en strafrecht 1979-1980, H. Wooldrik