Tendensen in opsporing en technologie

€20.00

Over twee honden en een kalf
Bert-Jaap Koops
Pages: 55 pages
Shipping Weight: 260 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502322

Product Description

Dubbeloratie hoogleraren Regulering van technologie Bert-Jaap Koops en Han Somsen Zien door muren en naar believen een zoon of dochter krijgen.

Technisch gezien is het inmiddels mogelijk, maar willen we het ook? Welke grenzen kunnen aan technologie worden gesteld, zodat deze positief bijdraagt aan een samenleving waarin eenieder zich thuis voelt? De Tilburgse hoogleraren Bert-Jaap Koops en Han Somsen proberen dergelijke vragen te beantwoorden. Via internet, camera`s, chips, mobiele telefoons, DNA-analyse en andere nieuwe technologieën worden steeds meer gegevens van mensen gegenereerd en opgeslagen. Voor justitie en politie betekent dit extra mogelijkheden om misdadigers op te sporen, die ruim opwegen tegen technieken voor boeven om gegevens te verbergen, zoals bellen via internet (Skype).

Naast een enorme toename in gegevens signaleert Bert-Jaap Koops, hoogleraar Regulering van technologie bij TILT (Tilburg Institute for Law, Technology, and Society), in zijn oratie dat het strafrecht steeds meer een eerste redmiddel wordt. Zodra er een maatschappelijk probleem is, wordt als eerste naar het strafrecht gekeken om het op te lossen. Is het strafbaar? Zo nee, moet het dan niet strafbaar worden gesteld? En moeten er niet meer mogelijkheden voor opsporing komen? We leven volgens Koops in een strafrechtmaatschappij, waarin opsporingsbevoegdheden zich als een olievlek uitbreiden. Door deze twee tendensen dreigt onze privacy te verdwijnen. Koops vreest niet zozeer voor de Big Brother-wereld uit George Orwells boek 1984, maar wel voor een wereld waarin burgers niet langer onbevangen zichzelf kunnen zijn. Een maatschappij waarin iedereen - min of meer bewust - rekening houdt met de mogelijkheid dat hij wordt opgemerkt, geregistreerd en beoordeeld. Bovendien is privacy een belangrijke waarborg om de macht van de overheid in toom te houden; privacy zorgt ervoor dat de overheid niet alles weet en kan. Koops` oratie is dan ook een pleidooi voor maatregelen om niet ongemerkt in een privacyloze maatschappij terecht te komen en niet meer terug te kunnen.

Neo-eugenetica
Inmiddels zijn er drieduizend kinderen geboren na pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD). De kinderen zijn uitgekozen op basis van hun genen, door verschillende embryo`s (verkregen via IVF) te controleren alvorens ze in de baarmoeder te plaatsen. Zo konden genetische afwijkingen voorkomen worden of konden zij een zieke broer of zus redden met een beenmergtransplantatie (saviour sibling). Han Somsen, eveneens hoogleraar Regulering van technologie bij TILT, kiest in zijn oratie het voorbeeld van PGD om te spreken over wat hij neo-eugenetica noemt. Middels nieuwe technologieën is het nu - in beperkte mate - mogelijk kinderen te krijgen zonder genetische afwijking. In de toekomst zullen deze mogelijkheden toenemen en kan het begrip `genetische afwijking` veranderen. Ook zullen er meer mogelijkheden komen om gewenste genen te selecteren, zoals bij de saviour siblings het geval is. Somsen neemt in zijn rede het (inter)nationale beleid en regelgeving op dit gebied onder de loep. Hij ziet in de universele rechten van de mens een overkoepelend regime, waaraan beleid in diverse landen getoetst kan worden. Mondiaal zou er een orgaan moeten komen dat geschillen toetst en beslecht.