Fraude, lessons learned?

€15.00

weinig nieuws onder de zon
Cees Schaap
Pages: 123 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 04-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502513

Product Description

- 6e editie 2010 -

Keer op keer verschijnen in de pers verhalen over allerlei vormen van fraude waar men van pleegt te schrikken: ``Is het allemaal zo erg? Ik wist niet dat zoiets voorkwam!`` en allerlei andere uitingen van ontzetting. Binnen politie en justitie wordt mankracht en tijd (en dus geld) verspild aan het beschrijven van ogenschijnlijk nieuwe vormen van fraude. Een willekeurig voorbeeld hiervan is een in de zomer van 2004 verschenen van het rapport van het Financieel Expertise Centrum (FEC) over `beleggingsfraude` (oplichting) doet telefonische acquisitie (cold calling, veelal vanuit het buitenland) vanuit een zogenaamde boiler-room-operatie. Dit was een nieuw gegeven en kende zelfs binnen Nederland een decennia lange historie. De expertise in kennelijk in de loop der jaren vervlogen.

Zelfs het (langs strafrechtelijke weg) financieel kaalplukken van criminelen zoals in 1993 in het wetboek strafrecht is ingevoerd financieel was in de oudheid als `talio` reeds een bekend fenomeen: oog om oog, tand om tand. Geschiedenis is onderdeel van onze cultuur. Onze geschiedenis kent fraude in vele facetten. Fraude behoort (dus) kennelijk tot onze cultuur en verdient (nog afgezien van alle financiele belangen) vanuit dat oogpunt alleen reeds alle aandacht.

Dit boek is geschikt voor allen die zich met fraude in theorie en praktijk bezig houden.