Nederlandse strafrechtelijke waarden in de context van de Europese Unie

€50.00

E.A.M. Verheijen
Pages: 398 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058501516

Product Description

Dit boek gaat over de beoordeling van de effecten van Europees harmonisatiestreven op het Nederlandse materiële strafrecht ten behoeve van het waarborgen van nationale strafrechtelijke waarden. Doordat steeds vaker strafrechtelijke onderwerpen in de de Europese Unie (EU) een regeling vinden, dreigen deze waarden in het geding te komen. Europese besluitvorming leidt tot een –in toenemende mate- ingrijpende invloed op de nationale strafwetgeving. Nederland levert hieraan een bijdrage als deelnemer aan deze besluitvorming. Hierdoor is sprake van een nationaal aandeel in de (mogelijke) effecten daarvan op eigen strafrechterlijke waarden.

Bij de omzetting van met name kaderbesluiten en richtlijnen bestaat vervolgens voor de nationale wetgever, binnen de mogelijkheden die het Europese kader biedt, enige ruimte om sturing te geven aan de daadwerkelijke gevolgen van het Europees optreden. Gezien de behoefte aan het waarborgen van karakteristieken van materieel strafrecht rijst de vraag op welke wijze daarvoor zorg kan worden gedragen. De doelstellingen van dit onderzoek is de formulering van (een aanzet voor) een beoordelingsschema waarmee de Nederlandse wetgever bij het proces van totstandkoming (Brusselse voorfase) en omzetting (Haagse eindfase) van Europese rechtsinstrumenten nationale strafrechtelijke waarden kan waarborgen.