Overmacht

€50.00

In het stelsel van strafuitsluitingsgronden
M.M. Dolman
Pages: 383 pages
Shipping Weight: 950 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058502117

Product Description

Het object van dit onderzoek is het positieve Nederlandse recht met betrekking to de strafuitsluitingsgrond overmacht. Dat houdt tweeërlei beperking in. In de eerste plaats is er geen afzonderlijke aandacht besteden aan de plaatst en functie van de strafuitsluitingsgrond ‘overmacht’ (voor zover die al als zodanig benoembaar is) naar positief buitenlands strafrecht; het is geen rechtsvergelijkende verhandeling. De behandeling van Franse en Duitse dogmatiek, wetgeving en rechtspraak dient ter verklaring van wijze waarop art. 40 Sr tot stand gekomen is, c.q. van de toepassing die aan het artikel gegeven is. Dat maakt van deze studie – en hierin is een tweede beperking gelegen – echter geen historische: het is een onderzoek van de onstaansgeschiedenis van art. 40 Sr, noodzakelijk voor een goed begrip van de wijze waarop het heden ten dage functioneer.

De wetenschappelijke belangstelling is in het verleden, vooral voor 1923, in het bijzonder uitgegaan naar de figuur ‘noodtoestand’ , die door de theorie van ‘contrainte morale’ immers was uitgesloten. Bovendien is de ontwikkeling van deze objectieve overmachtsvariant hier te lande eerst goed aangevangen nadat de Hoge Raad het vonnis van de Amsterdamse Rechtbank inzake de opticien die na sluitingstijd een bril verkocht had gesauveerd. Wat betreft de geschiedenis van de Franse ‘contrainte morale’ en de Duitse ‘Notstand’ kan men voorts te rade gaan bij de voor een groot deel dogmatisch-historische studies van Bronkhorst.