Getuigen in het Nederlands strafproces

€25.00

M.J. Alink & P.D.J. van Zeben
Pages: 230 pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501561

Product Description

 

De mogelijkheid om getuigen te ondervragen behoort tot de kern van een eerlijk strafproces. De getuige is echter een complexe rechtsfiguur. Hij kan onvindbaar zijn, hij kan minderjarig zijn, hij kan zich bedreigd voelen of zelf slachtoffer zijn geweest. Hoe moet hiermee worden omgegaan? En wat als een getuige zich beroept op zijn verschoningsrecht of als hij anoniem wenst te blijven? Welke rechten heeft de getuige aan wie toezeggingen zijn gedaan? Wat gebeurt er al een informant, een opsporingsambtenaar of een officier van justitie als getuige wordt opgeroepen?

Al deze praktische zaken worden behandeld in het boek Getuigen in het Nederlands strafproces. De auteurs gaan daarbij ook in op onderwerpen als steunbewijs, de deskundige en de getuige in ontnemingszaken.

De tekst is geschreven vanuit de optiek van de praktijkjurist die behoefte heeft aan een toegankelijk en actueel overzicht van regelgeving en rechtspraak van het EHRM en de Hoge Raad.

Inhoud
I. Het recht om getuigen te ondervragen: art. 6 lid 3 (d) EVRM
II. Nederlandse regelgeving inzake het oproepen van getuigen en deskundigen
III. Compenserende maatregelen
IV. Counterbalancing procedures
V. Steunbewijs en handicaps
VI. De rol van justitie en van de verdediging
VII. Het samenspel van verdediging, compenserende maatregelen en steunbewijs
VIII. Voorbeelden van een noodzakelijk getuigenverhoor

IX. De rechtmatigheidsgetuige
X. De bij een andere rechter gehoorde getuige
XI. De op afstand gehoorde getuige; telehoren of videoconferentie
XII. De anonieme getuige
XIII. Intelligence en afgeschermde getuigen
XIV. Getuigen aan wie toezeggingen zijn gedaan
XV. De informant als getuige
XVI. De opsporingsambtenaar als getuige
XVII. De officier van justitie als getuige
XVIII. Het slachtoffer als getuige
XIX. De minderjarige als getuige
XX. De niet-Nederlandse getuige
XXI. De deskundige
XXII. De verschoningsgerechtigde
XXIV. De getuige in ontnemingszaken
XXV. De herkennende getuige
XXVI. De getuige onder hypnose
XXVII. De getuige in de herzieningsprocedure
XXVIII. De getuige in de uitleverings- en overleveringsprocedure
Overzicht van relevante wetsartikelen in het Wetboek van Strafvordering
Gebezigde arresten van het EHRM
Literatuurlijst
Trefwoordenregister

Mr. M.J. Alink was juridisch medewerker van het ressortsparket te Amsterdam. Momenteel is hij wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie.
Mr. P.D.J. van Zeben MPA is advocaat-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam