Praktisch strafrecht; Liber amicorum J.M. Reijntjes

€60.00

Pages: 642 pages
Shipping Weight: 800 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508188

Product Description

Moeten we martelen niet een beetje toestaan?, Wat doen we met de Nederlandse oorlogsmisdadiger in de oorlog in Irak?, Zijn Nederlanders eerder levensmoe dan Belgen? In ‘Praktisch Strafrecht’ Liber Amicorum voor Jan Reijntjes, aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Open Universiteit, komen deze onderwerpen onder meer aan de orde. Met veertig actuele, grensoverschrijdende, historische, strafprocessuele en rechtsfundamentele bijdragen verleent het boek een onmisbaar inzicht in hedendaagse aspecten van straf- en strafprocesrecht.

Dit liber amicorum bevat de volgende bijdragen:
Bijzondere strafrechtspleging in de strijd tegen het terrorisme- Over de rechtmatigheid van detentie en berechting van vermeende terroristen in de Verenigde Staten P.L. Bal
Strafbaarstellingen in de strijd tegen terrorisme - Werving ten behoeve van de gewapende strijd en samenspanning tot terroristische misdrijven M.J. Borgers
Trial by media: publiciteit in het vooronderzoek C.H. Brants
Wederzijdse erkenning van geldelijke sancties voor verkeersfeiten A.J.H. de Bruijn
Terreurbestrijding en asymmetrische oorlogsvoering Y. Buruma
Artikel 12 Sv als laatste strohalm G.J.M. Corstens
De teloorgang van het opportuniteitsbeginsel H. de Doelder
Past de ISD-maatregel in ons sanctiestelsel? D.H. van EkelenburgG.A. van Hamel
Zijn nalatenschap in het Nationaal Archief en in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam C.J.C.F. Fijnaut
Het nemo teneturbeginsel en het Nederlandse straf(proces)recht J.W. Fokkens & W.J.V. Spek
De tekortschietende raadsman A.A. Franken
Het wetsvoorstel OM-afdoening op het grensvlak van juridische techniek en strafprocessuele uitgangspunten M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink
Supranationale criminologie R.H. Haveman
Over de betekenis van strafprocedurele grondrechten in het post-Khan tijdperk P. de Hert & S. Gutwirth
Fijnchemie, organisatiecriminaliteit en bedrijfsculturen G. van den Heuvel
Een cumulatie van problematische onderwerpen bij strafbare voorbereiding - Enkele opmerkingen naar aanleiding van de noot van Jan Reijntjes onder HR 17 februari 2004, NJ 2004, 400 J. de Hullu
Corruptie en strafrecht - De rol van het strafrecht bij het bewaken van de integriteit van het openbaar bestuur in de verschillende landen van het koninkrijk D.H. De Jong
Gedachten over de videoconferentie A.H.E.C. Jordaans
Alternatieven voor voorarrest vanuit Europees perspectief P.H.P.H.M.C. van Kempen & F.G.H. Kristen
Het anticipatiegebod bij voorlopige hechtenis: houden of wegdoen? B.F. Keulen
Enige opmerkingen van historische aard aangaande een vrij rechtshulpverkeer en de verdragseis in de wederzijdse rechtshulp in strafzaken A.H. Klip
Verdachte en verdenking G. Knigge
De samenloop van rechtspraak en semi-wetgevende macht binnen het systeem van internationale en gemengde straftribunalen: een spanningsveld? G.G.J. Knoops
Het politieverhoor P.W. van der Kruijs
Het EVRM als juridisch sextant bij vraagstukken van rechterlijke onpartijdigheid in ‘pre-trial decisions’ M. Kuijer
De terugkeer van de bestuurlijke partij in het strafproces A. de lange
Alweer getuigen A.J.M. Machielse
Strafrecht, EVRM en Grondwet Enkele gedachten over het belang, de ontwikkeling en de versterking van een algemeen toetsingskader voor veranderingen binnen het strafrecht P.A.M. Mevis
Een beetje tortuur voor het goede doel- Bespiegelingen over het tortuurverbod, nemo tenetur en vermeende tikkende bommen B.E.P. Myjer
De overtuigingsparadox en het compensatoir straffen- Enkele speculatieve opmerkingen over een rechtspsychologisch onderzoek J.F. Nijboer
De verantwoordelijkheden van de zittingsrechter voor de gang van zaken in het vooronderzoek E. Prakken
De strafrechtsjurist en de retorica Th. A. de Roos
Zijn Nederlanders eerder levensmoe dan Belgen? Een korte vergelijking tussen Nederlandse en Belgische euthanasiewetgeving met betrekking tot hulp bij zelfdoding T.M. Schalken
Raadsman bij politieverhoor- De dimensie van het internationale strafprocesrecht G.H. Sluiter
De rolverdeling bij de uitvoering van buitenlandse verzoeken tot bijstand in het opsporingsonderzoek E.F. Stamhuis
Van bamzaaien, haatzaaien en uitingsdelicten- Strafbepalingen over ‘aanzetten tot haat, agressie en geweld’ G.A.M. Strijards
Strafprocessen niet of nauwelijks te volgen? - Iets over eisen aan de motivering van het strafvonnis in het bijzonder in verband met uitdrukkelijk onderbouwde standpunten P.C. Vegter
Over een Hollandse zakenman en een Irakese massamoordenaar H.G. van der Wilt
Geweld dat huiselijk wordt genoemd- M.W. Wolleswinkel
Over het onderbreken en schorsen van het onderzoek ter terechtzitting J. Wöretshofer