Systeem in ontwikkeling; Liber amicorum G. Knigge

€60.00

Harteveld, A., Jong, D.H. de en Stamhuis, E.
Pages: 600 pages
Shipping Weight: 1300 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058501523

Product Description

 

Dit Liber werd op 16 september j.l. aangeboden aan G. Knigge.

In dit boek ondermeer de volgende bijdragen:
De wetenschappelijke denkwereld van Geert Knigge ALEX HARTEVELD, DIRK HERMAN DE JONG & EVERT STAMHUIS
Is psychische mishandeling strafbaar? Y.G.M. BAAIJENS -VAN GELOVEN
1995-2005; het sanctiestelsel rond de eeuwwisseling J.P. BALKEMA & F.W. BLEICHRODT
Privatisering van de rechtsbescherming en “ineffective counsel” D.V.A. BROUWER
Motiveren: waarom? Y. BURUMA
De vierde tranche AWB: De bestuurlijke boete G.J.M. CORSTENS
Een geloofwaardige voorwaardelijke invrijheidstelling H.K. ELZINGA
Wat werkt averechts? J.P.S. FISELIER
De wijziging van artikel 359 lid 2 Sv: een stap op weg naar een contradictoir strafproces J.W. FOKKENS
Cluysenaers definitie van daderschap: een niet-operationeel begrip E. GRITTER
Het slachtoffer in het brandpunt van dynamiek en stabiliteit van het systeem van strafprocesrecht M.S. GROENHUIJSEN
Een geval van uitzonderlijk ernstig geweld op school W. DE HAAN
De grondslag van het vooronderzoek in strafzaken, in het bijzonder van de voorlopige hechtenis A.E. HARTVELD
De selectie en waardering van bewijsmateriaal J.D. DEN HARTOG
Het irrationele van de levenslange straf; De levenslange gevangenisstraf in Nederland in het licht van de rechtspraak van het EHRM en andere Europese ontwikkelingen W.F. VAN HATTUM
De rechter-commissaris in strafzaken: leidender of lijdelijker? J. HIELKEMA
Enkele opmerkingen over het strafrechtelijk daderschap van rechtspersonen J. DE HULLU Opmerkingen over de motiveringsplicht bij toepassing van art. 77b Sr A.L.J. JANSSENS
De werkelijke waarde van de grondslagleer D.H. DE JONG
Per amvb naar een nieuwe strafvordering? B.F. KEULEN
Het feit in de ne bis in idem-regel tussen 1886 en 1932: de verrassende opvatting van de Hoge Raad H.G.M. KRABBE
Het gelijk van Knigge N.J.M. KWAKMAN
Ontwikkelingen in het strafrecht - een aperitief J.B.J. VAN DER LEIJ
Een bijzonder geval van valsheid in geschrifte in het Romeinse recht J.H.A. LOKIN
Heeft u even voor de nieuwe Wet politiegegevens? E.C. MAC GILLAVRY
Vrijwillig terugtreden in Nederland en Duitsland A.J.M. MACHIELSE
Hermeneutiek en strafrecht A.W.M. MOOIJ
De vergelding van Knigge M.OTTE
Kanttekeningen bij het ‘gesloten stelsel van rechtsmiddelen’ J.B.H.M. SIMMELINK
Spreektijd voor de niet gemachtigde raadsman; een strafprocessuele gunstverlening E.F. STAMHUIS Naar een Europees Openbaar Ministerie G.A.M. STRIJARDS
Wie beslist over VI? P. C. VEGTER
Eenheid in daderschap? W.H. VELLINGA & F.VELLINGA-SCHOOTSTRA
Strafbaar nalaten: een zorgplicht minder H.D. WOLSWIJK