Terugkeermogelijkheden van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring; Deel 1

€30.00

De vreemdelingenbewaring in Tilburg en Ter Apel; Het Dossieronderzoek
A.M. van Kalmthout, A.M.W.J. Graft, L.M.A. Hansen & M. Hadrouk
Pages: 343 pages
Shipping Weight: 750 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501035

Product Description

In zijn toespraak ‘Rechtvaardig in beleid, streng in uitvoering’, uitgesproken bij de opening van de Penitentiaire Inrichting Ter Apel op 30 september 1998 hield toenmalig Staatssecretaris Cohen zijn gehoor voor dat we onszelf, wanneer het om terugkeer gaat één doel moeten stellen: wij zullen voortdurend de humaniteit in het oog moeten houden. “

Het voorliggende onderzoek “Terugkeermogelijkheden van vreemdelingen in vreemdelingen-bewaring” gaat over deze vrijheidsbeneming van ex-asielzoekers en andere illegalen, die in de penitentiaire inrichtingen te Tilburg en Ter Apel in vreemdelingenbewaring zijn gesteld ter voorbereiding van hun uitzetting uit Nederland.

De ondertitel van het onderzoek: “Een onderzoek naar verhinderende, bemoeilijkende of vergemakkelijkende factoren van terugkeer van vreemdelingen in vreemdelingenbewaring”, geeft aan waar de accenten in het onderzoek gelegd zijn. Dit rapport omvat drie deelrapporten: deelrapport 1 bevat het onderzoek van dossiers van 400 vreemdelingen die in Tilburg en Ter Apel in vreemdelingenbewaring waren gesteld. Met 276 van hen werden ook screeningsinterviews gehouden, waarvan de uitkomsten eveneens in het deel-rapport zijn opgenomen. In deelrapport 2 (verkrijgbaar hier) wordt verslag gedaan van het evaluatie-onderzoek van de experimentele terugkeerprogramma’s die in 2001 en 2002 in de PI Tilburg zijn opgezet. Deelrapport 3 (verkrijgbaar hier) bevat de verslagen van de diepte-interviews die met 61 personen die in Tilburg en Ter Apel in vreemdelingbewaring zaten, zijn afgenomen.

De conclusies en aanbevelingen die op basis van deze drie deelonderzoeken kunnen worden gedaan zijn opgenomen aan het begin van deelrapport 1.