Voorwaardelijk behandeld

€35.00

Evaluatie van het project incestdaderbehandeling Rotterdam. Recidive incestdaders kan niet worden voorkomen met alleen gevangenisstraf
Kouratovsky, V.
Pages: 281 pages
Shipping Weight: 650 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500977

Product Description

Kunnen daders van incest worden geholpen met een therapie of moeten ze maar in de gevangenis worden opgesloten?

In zijn proefschrift gaat Victor Kouratovsky in op de effectiviteit van therapie en op de recidivekansen van incestplegers. De studie van Kouratovsky beschrijft de context van het project, de onderzoeksgroep, het misbruik en het effect van de behandeling. Kouratovsky concludeert dat de behandeling van incestdaders, zoals die werd uitgevoerd in het project IDBR, niet geheel aansloot op de aanwezige problematiek. Met zijn onderzoek kan hij de effectiviteit van therapie niet bewijzen maar ook niet ontkrachten. Wel ontdekte hij dat de onderzoeksgroep tot op latere leeftijd bijzonder risicovol blijft. Een vorm van dadertherapie blijft daarom een belangrijk onderdeel van de justitiële benadering om recidiverisico terug te brengen. Daarbij moet worden gerealiseerd dat dadertherapie een kwestie is van lange adem.