Denemarken - Nederland

€30.00

De rechtspleging vergeleken
Tak, P.J.P. ; Eiselier, J.P.S.
Pages: 364 pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500816


Product Description

De Deense rechtsspraak is veel efficiënter en goedkoper dan de Nederlandse. Bovendien hebben Deense burgers meer vertrouwen in hun eigen rechtssysteem dan de Nederlanders. De Deense politie lost verhoudingsgewijs meer misdrijven op uit het Wetboek van Strafrecht dan de Nederlandse collega`s (18,5% tegen 12,9%), maar de afhandeling vergt veel minder rechterlijke capaciteit. En hoewel er een wezenlijk verschil bestaat tussen Denemarken en Nederland wat de toegang tot de onafhankelijke rechter betreft, heeft dit geen consequenties voor het vertrouwen van de Deense burgers in hun rechtssysteem. Dat vertrouwen is onverminderd hoog en wezenlijk hoger dan in Nederland (80% tegen 62%). Deels hangt dat samen met het vertrouwen dat de Denen plegen te hebben in autoritaire instellingen in het algemeen.

Dit concluderen de Nijmeegse juristen prof. mr. Peter J.P. Tak en prof. dr. Jan P.S. Fiselier in een vergelijkend onderzoek naar de civiele-, bestuursrechtelijke en strafrechtspleging in Denemarken en Nederland. Het onderzoek is gedaan op verzoek van de Nederlandse Raad voor de rechtspraak.