De rechtbank Arnhem en de Duitse bezetting

€25.00

Venema, D. ; Barendsen, J.
Pages: 81 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500908

Product Description

De bezettingstijd in Nederland blijft aanleiding geven tot nieuwe publicaties en discussies. Niet alleen is er het kennelijke streven om te achterhalen wat er is gebeurd, maar ook het beeld of de interpretatie van het gebeurde in die jaren ligt niet vast. Ook in Arnhem is men nog veelvuldig bezig met het geen tijdens de Duitse bezetting heeft plaatsgevonden.

In september 2004 was het 60 jaar geleden dat de Slag om Arnhem werd geleverd. Aan de herdenking van deze memorabele “Operatie Market Garden” wilde ook de rechtbank Arnhem een bijdrage leveren door verslag te doen hoe de Arnhemse rechtbank en rechtspraak tijdens de Duitse bezetting hebben gefunctioneerd.

Het eerste deel van de bundel handelt meer in het algemeen over de Nederlandse rechtspraak tijdens de Duitse bezetting. Mr drs D. Venema, gaat in op de rechtsopvattingen in die tijd en de wijze waarop de bezetter door de wetgeving en benoemingen zijn doelstellingen trachtte te bereiken.

Het tweede deel is van de hand van oud-rechter mr J. Barendsen en gaat specifiek over de Arnhemse Rechtbank. Hij geeft een beeld van de persoon van de Arnhemse rechters en enige substituut-officieren van Justitie. Centraal in zijn bijdrage staat het zeer anti-Duitse kort gedingvonnis van 4 september 1944 van jhr mr F.J.M. van Nispen tot Sevenaer, dat, hoewel gepubliceerd (NJ 1944/45 nr 653) tot dusver weinig aandacht heeft gekregen.