WB der Nederlanden

€35.00

25 jaar wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad
Pages: 300 pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 07-2003
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500625

Product Description

In 2003 bestond het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden 25 jaar. De bijdragen die de medewerkers van het bureau de WB`ers aan de conclusies en arresten leveren, blijven voor buitenstaanders verborgen. Het 25-jarig bestaan was een mooie aanleiding om het wetenschappelijk bureau voor het voetlicht te brengen. Dat de WB-er aan het woord in geschrift komt, ligt hierbij voor de hand.

Ter gelegenheid van het jubileum zijn 25 bijdragen door (oud)WB-ers vervaardigd. Deze bijdragen heeft de redactie gegroepeerd rond acht thema’s: gelijkheids- en vertrouwensbeginsel, misbruik van procesrecht, toerekening van kennis, onrechtmatig verkregen bewijs, verschoningsrecht, cassatiemiddelen en interpretatie van verdragen.

Elk thema wordt belicht vanuit de drie vakgebieden bij de Hoge Raad, te weten het burgerlijk recht, het strafrecht en het fiscaal recht. De bundel wordt afgesloten met een sfeertekening van 25 jaar WB, waarbij rijkelijk is geput uit persoonlijke ervaringen van de huidige en oud-WB-ers.