Een Permanent Strafhof in Nederland

€25.00

Strijards, G.A.M.
Pages: 365 pages
Shipping Weight: 800 gram
Published: 07-2001
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500137

Product Description

Dit boek is het allereerste boek in zijn soort dat een compleet overzicht biedt van de totstandkoming van het permanente Strafhof in relatie tot Nederland als gastland. Alle aspecten die bij het totstandkomen en uitvoeren van het Statuut van het Hof naar voren komen worden in dit boek uitvoerig behandeld.In zijn ten geleide zegt Advocaat generaal mr. Jan Koers ondermeer: ... de eerste druk van dit boek was een speciale uitgave ten behoeve van de Nederlandse advocaten-generaal om hun kennis met betrekking tot de juridische aspecten van het komende Internationaal Strafhof te vergroten. Thans, anno november 2001, hebben inmiddels 46 staten het Rome Statute of the International Criminal Court, geratificeerd. Dit betekent dat het Internationaal Strafhof medio 2002 een feit zal zijn.

Met de uitbreiding van deze uitgave ten opzichte van de eerste druk heeft de schrijver een boek het licht doen zien dat zowel studenten als praktijk-juristen, leden van de rechterlijke macht, advocaten, wetenschappers, wetgevingsjuristen e.d. voldoende materiaal geeft voor een verdere kennismaking en overdenking van dit fenomeen. In de Nederlandse juridische literatuur is dit het eerste boek over dit onderwerp. Met name het toegevoegde zesde hoofdstuk is de moeite waard. De daarin geuite kritische opmerkingen zijn uitingen van een terechte bezorgdheid. Over sommige aspecten kun je anders denken. De schrijver heeft het aangedurfd zijn denkwijze op papier te zetten.

Anders dan bij het ICTY hebben we met de komst van het Internationaal Strafhof te maken met de definitieve vestiging van dit Strafhof. Dit betekent dat uitermate veel (deskundige) aandacht besteed moet worden aan een goede en zorgvuldige juridische inbedding van dit Strafhof in de Nederlandse rechtssfeer. De in dit boek geformuleerde inzichten kunnen daarbij een rol spelen.