Ups en downs van de minimumstraf.

€30.00

Een verkennende studie naar het voorkomen van minimum-straffen in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales
Kalmthout, A.M. van ; Tak, P.J.P.
Pages: 160 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500588

Product Description

Het thema van de bijzondere minimumstraffen is in de afgelopen jaren regelmatig in het publieke debat aan de orde gesteld. In het kader van de Europese strafrechtelijke samenwerking in EU-verband leidde het in het parlement een enkele keer tot discussie.

Tijdens het algemeen overleg over die samenwerking op 26 november 2001 deed de toenmalige minister van justitie de toezegging dat een vergelijkende studie zal worden uitgevoerd naar in andere lidstaten geldende minimumstraffen.
In december 2002 werd daarmee een aanvang gemaakt. In een aanzienlijk aantal West-Europese landen zijn bijzondere minimumstraffen bekend (o.a. Noorwegen, Denemarken, Finland, Zweden, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zwitserland en Italië), overigens soms maar voor een zeer beperkt aantal strafbare feiten of alleen voor gevallen van recidive. In deze studie is op nader aangegeven gronden ervoor gekozen de ontwikkelingen rond de minimumstraffen in Frankrijk, België, Duitsland, alsmede Engeland en Wales te behandelen.