Met wil en dank

€50.00

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de medewerking aan strafvordering door bedrijven.
Gillavry, E.C. mac
Pages: 600 pages
Shipping Weight: 1350 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500687

Product Description

De medewerking aan strafvordering door bedrijven is van groot belang voor de opsporing van strafbare feiten. Niet alleen beschikken bedrijven over gegevens die inzicht geven in het handelen van hun cliënten, ook kunnen zij ten behoeve van de strafvordering actief gegevens over hun cliënten verzamelen. De medewerking aan strafvordering door bedrijven is echter met vragen omgeven. Wanneer zijn bedrijven bevoegd om mee te werken aan strafvordering? Welke mogelijkheden hebben opsporingsambtenaren om bedrijven tot medewerking te verplichten? Hoe wordt hierbij rekening gehouden met de privacy van de burger?

In dit boek wordt de medewerking aan strafvordering door bedrijven onderzocht door zowel het juridisch kader als de praktijk in kaart te brengen. Leidraad vormt daarbij de medewerking aan strafvordering door banken en Internet Service Providers. Dit onderzoek beperkt zich echter niet tot de medewerking aan strafvordering in Nederland. Ook in Duitsland en Engeland worden de juridische vormgeving en de praktijk van medewerking aan strafvordering door bedrijven onderzocht.

De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat het juridisch kader de medewerking aan strafvordering door bedrijven in veel mindere mate beheerst dan mag worden verwacht. Dit schaadt de belangen van de burger die voorwerp van het onderzoek is.