Weerspannigheid en delinquentie

€35.00

Een toetsing van Shermans
Laan, M. van der
Pages: 200 pages
Shipping Weight: 530 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500892

Product Description

Wie een bankoverval pleegt, krijgt een straf. Dat geldt ook voor winkeldieven, relschoppers en mensen die anderen mishandelen. Maar hebben sancties opgelegd door politie of justitie altijd het gewenste effect? Nee, zegt de defiance-theorie‚ van Lawrence Sherman. Sterker: onder bepaalde omstandigheden hebben sancties juist een averechts effect. Ze veroorzaken weerspannigheid, wat zich onder meer uit in meer delicten.

Promovendus André van der Laan toetste Shermans ideeën in theorie en praktijk en kwam tot de conclusie dat de defiance-theorie‚ in het algemeen niet houdbaar is. Shermans theorie zegt in een notendop dat een overtreder na een straf (sanctie) opnieuw en vaker in de fout gaat. In het theoretisch deel van zijn proefschrift ontleedt Van der Laan wat hij noemt het reactiemodel‚ van Sherman. Daar tegenover plaatst hij een nauwkeuriger uitgewerkt en genuanceerder ontwikkelingsmodel. Eenmaal tevreden over zijn eigen, uitgebreidere formulering van Shermans theorie, is Van der Laan beide modellen gaan toetsen aan de praktijk.