Onderzoek van gegevens in geautomatiseerde werken

€30.00

Wiemans, F.P.E.
Pages: 280 pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500786

Product Description

Is het huidige strafprocesrecht voldoende uitgerust om opsporingsonderzoek te kunnen verrichten in computersystemen? Volgens promovendus mr. Paul Wiemans kent de Wet Computercriminaliteit uit 1993 nogal wat haken en ogen maar ook het wetsvoorstel van een nieuwe Wet Computercriminaliteit laat enkele steken vallen.

De geautomatiseerde gegevensverwerking heeft twee nieuwe onderzoeksterreinen in de rechtswetenschap geïntroduceerd: de rechtsinformatica (op welke manieren kunnen juristen gebruik maken van computers) en het informaticarecht. Dit laatste gebied richt zich op juridische vragen die de ontwikkeling van de informatiemaatschappij oproept. Daarbij kunnen vragen worden gesteld als: kunnen opsporingsambtenaren zo maar in computers kijken of gegevens aftappen? Kan medewerking van de eigenaar van de computer in zón geval worden afgedwongen? Welke waarborgen gelden er in het opsporingsonderzoek? Mogen opsporingsambtenaren via netwerkverbindingen ook over de landsgrenzen heen onderzoek verrichten?

Het boek van Paul Wiemans behandelt enkele onderdelen uit het informaticarecht, waarbij voornamelijk de strafvorderlijke aspecten, het justitieel onderzoek in computersystemen, aandacht krijgen.