Gedogen

€45.00

Over vermogen en onvermogen tot handhaving van wet en recht.
Dijck, M. van
Pages: 500 pages
Shipping Weight: 1200 gram
Published: 12-2003
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500618

Product Description

Ooit was gedogen een symbool van een flexibele overheid die graag een oogje dichtkneep. Sinds Enschede, en Volendam, heeft gedogen een negatieve klank gekregen: diezelfde overheid wordt nu laksheid en lafheid verweten.

Gedogen is echter méér dan iets toestaan wat eigenlijk niet mag, zegt mr. Maarten van Dijck in zijn proefschrift. De discussie over gedogen vloeit voort uit de gespannen relatie tussen wantrouwen en vertrouwen jegens de overheid. Enkel in dat licht kan gedogen goed worden begrepen als legitiem onderdeel van de rechtsstaat.

Gedogen tast het gezag en de geloofwaardigheid van het recht en de rechtshandhaver aan, zeggen de critici van het gedoogbeleid: voor gedogen is in de rechtsstaat geen plaats. De voorstanders van gedogen zien het daarentegen als een pragmatisch en legitiem alternatief voor repressieve handhaving. Maar hebben beide kampen het wel over hetzelfde begrip gedogen? Wat is gedogen eigenlijk?

In zijn proefschrift analyseert van Dijck de argumenten pro en contra gedogen en de betekenis en functie van het gedoogbegrip voor de rechtshandhaving.