Hiaten in de strafrechtelijke rechtsbescherming

€30.00

een onderzoek naar aanleiding van het gebruik van het kort geding in strafzaken
Griend, E.S.G.N.A.I. van de
Pages: 382 pages
Shipping Weight: 850 gram
Published: 01-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500335

Product Description

Stelt u zich het volgende eens voor. Hebt u net een lange reis achter de rug met uw papegaai, wordt het dier op Schiphol in beslag genomen omdat u gehandeld zou hebben in strijd met allerlei regelgeving betrekking hebbend op de in- en uitvoer van beschermde diersoorten. U praat als Brugman met de betrokken autoriteiten om uw vogel weer vrij te krijgen maar helaas. Het dier is en blijft in beslag genomen. Wat nu te doen? U kunt uiteraard de strafvorderlijk aangewezen weg nemen en op de voet van art. 552a Sv een klacht indienen over het beslag. Over tien dagen bent u aan de beurt, zo vreest u. Wat is wijsheid? U spant uit wanhoop een kort geding aan.

De bovengeschetste situatie is een van de vele die u in dit boek zult tegenkomen. De meeste zijn echter bij lange na niet zo exotisch. Het onderzoek vindt zijn oorsprong in het gebruik van het kort geding door personen die op een of andere manier bij een strafbaar feit betrokken zijn (geraakt). De vraag die rees was: waarom is een kort geding aangespannen? Bood het strafrechtelijk stelsel geen of onvoldoende rechtsbescherming? Besloten werd het verschijnsel dat in kort geding werd geprocedeerd over strafzaken‚ aan een nader onderzoek te onderwerpen. Hoe moest het gebruik van het kort geding worden geduid? Tegen welke achtergrond moest het worden geplaatst?