Duitsland-Nederland; en de afdoening van strafzaken

€25.00

Tak, P.J.P. ; Fiselier, J.P.S
Pages: 170 pages
Shipping Weight: 400 gram
Published: 07-2002
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500212

Product Description

"Een onthutsend rapport", zo luidde de ondertitel van de uitgebreide televisierapportage in "Twee Vandaag" op vrijdag 22 maart 2002. Het betrof het door de professoren Tak en Fiselier van de Katholieke Universiteit Nijmegen uitgebracht verslag van een rechtsvergelijkend onderzoek tussen Nordrhein-Westfalen en Nederland. Enkele citaten uit het rapport:... "Wij zien derhalve dat de omvang van de ter kennis van de politie gekomen criminaliteit in de twee landen vergelijkbaar is. Het aantal zaken dat de rechter in Nordrhein-Westfalen afdoet, is echter twee maal zo groot als in Nederland." "In het voorgaande is genoegzaam aangetoond dat op een aantal onderdelen van de strafrechtspleging in Nederland de juridische lat lager ligt dan in Duitsland." Opvallend is wel dat het gemiddelde ophelderingspercentage in Nederland de afgelopen decennia voortdurend is teruggelopen, terwijl dit in Nordrhein-Westfalen zo niet gestegen, dan toch minstens gelijk is gebleven.

Dit rapport geeft inzicht op de wijze van afdoening in NRW, voorzover deze afwijkt van die in Nederland, staat in de beschrijving centraal, omdat deze een doorslaggevende factor is bij de verklaring van het verschil in omvang van het strafrechtelijk apparaat.Voor dit onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van de vele contacten met politie- en justitie-instanties die in de afgelopen decennia door de auteurs zijn opgebouwd.

Het rapport biedt een schat aan informatie die voor een brede doelgroep interessant zou kunnen zijn. Onder andere beleidsmakers bij politie en justitie, rechtbanken maar ook rechtsvergelijkers en andere juristen kunnen met dit rapport meer inzicht krijgen in de manier waarop in NRW en Nederland de strafzaken worden afgedaan en welke aspecten daar en hier een rol bij spelen. Het boek biedt vele tabellen en bevat daarnaast ook praktijkinformatie.