Digitaal Rechercheren en Computercriminaliteit

€15.00

Inleidingen gehouden op de themabijeenkomst 2001
Ressortsparket Amsterdam
Pages: 32 pages
Shipping Weight: 100 gram
Published: 07-2001
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500168

Product Description

 

Deze bundel is een initiatief van het Ressortsparket Amsterdam ter gelegenheid van de themabijeenkomst op 4 oktober 2001.

"Kunnen politie en justitie de digitale uitdaging aan?" kopte de Staatscourant van 18 september 2001 (Prinsjesdag). De auteur, Jelle van Buuren, tekent dan uit de mond van een aantal ingewijde politie- en justitiefunctionarissen op dat het antwoord positief luidt: "Weliswaar is een grote inhaalslag nodig, maar de huidige plannen geven vertrouwen in de toekomst."

De door het ressortsparket Amsterdam voor 2001 georganiseerde themabijeenkomst over computercriminaliteit beoogde een kleine bijdrage te leveren aan die inhaalslag. Want hoewel een groot aantal leden van het OM tegenwoordig beschikt over een eigen e-mailadres en gebruikmaakt van mogelijkheden die internet biedt, lijkt het met de kennis van wat criminelen dankzij de computer vermogen, laat staan met kennis over de (on)mogelijkheden van digitaal rechercheren en de (strafvorderlijke) problemen die zich kunnen voordoen bij het vervolgen van computercriminaliteit minder gesteld te zijn. Als het gaat om `ouderwetse` delicten als het plegen van oplichting of het verspreiden van kinderporno - en dan nog liefst in de variant dat de gedraging en het gevolg in Nederland plaatsvinden - durft men de opsporings- en vervolgingsuitdaging eventueel nog wel aan. Maar zo gauw het gaat om nieuwe vormen van criminaliteit, zoals hacken of het verspreiden van onaangename virussen, en er zit dan ook nog een internationale component aan, dan bestaat licht de verleiding zich op te stellen als een digitale alpha.De bijdragen geven een begin van antwoord en prikkelen hopelijk voldoende om nadere digitale expertise te ontwikkelen. Er ligt immers een belangrijke uitdaging. Niet alleen voor `blauw`, ook voor `zwart met een witte bef`.