Nederland als verzoekende staat bij de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Achtergronden, grenzen en mogelijkheden

€50.00

Koers, J.
Pages: 704 pages
Shipping Weight: 900 gram
Published: 07-2001
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500090

Product Description

Strafrechtelijke opsporing en vervolging kunnen niet meer alleen nationaal beoordeeld worden. In de huidige maatschappij hebben grenzen tussen staten een andere betekenis dan vroeger gekregen. Het fysiek overschrijden van de grenzen tussen de verschillende staten is een normaal verschijnsel geworden. Dit kan ook gezegd worden van de internationale strafrechtelijke samenwerking.

In dit boek beschrijft Mr. J. Koers vanuit de internationale ontwikkelingen de praktijk en de ontwikkelingen in de wederzijdse rechtshulp met Nederland als verzoekende staat. Kernbegrippen uit het internationaal strafrecht komen aan de orde, de verdragen en hun politieke context alsmede de inhoud van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Op welke wijze vindt, met Nederland als verzoekende staat, de wederzijdse rechtshulp plaats en hoe wordt in Nederland door opsporingsinstanties, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter omgegaan met in een andere staat verkregen gegevens en bewijsmateriaal?

Hij schrijft vanuit de praktijk van het opstellen, verzenden en uitvoeren van rechtshulpverzoeken en het omgaan met de resultaten van rechtshulpverzoeken.

Het boek bevat een enorme schat aan informatie. Een zeer grote hoeveelheid uitspraken, arresten, verdragen, wet- en regelgeving (allen nationaal en internationaal) worden op een zeer duidelijke manier gepresenteerd. Het boek bevat een jurisprudentie- en zakenregister, alsmede duidelijke overzichten van de belangrijkste wetgeving.