Wetboeken van Strafvordering Nederlandse Antillen en Aruba

€25.00

En aanverwante landsverordeningen en landsbesluiten
Koster D.A.C. ; Jansen R.H.M.
Pages: 384 pages
Shipping Weight: 560 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500021

Product Description

Het wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba is het enig bestaande (geactualiseerde) wetboek van strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba. In samenwerking met Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) heeft WLP dit boek uitgebracht.

Naast de teksten van de Wetboeken van Strafvordering zijn in deze uitgave de belangrijkste aanverwante Landsverordeningen en Landsbesluiten opgenomen. Voorts zijn in de wetsteksten de wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de invoering van de `Plukze` wetgeving. De wetboeken zijn in de marges voorzien van zoektermen en tevens is een uitgebreid register opgenomen.