Home » Beursfraude effectief aangepakt

Beursfraude effectief aangepakt

€60.00

Jap-A-Joe-Blagrove, M.
Pages: 375 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 07-2003
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500397

Product Description

 

Het onderzoek van Jap-A-Joe Blagrove concentreert zich op de vraag wat de positie is van de Nederlandse toezichthouder(s) in de handhaving van de effectenwetgeving.

Voorts bestudeert zij de verhouding tussen de Nederlandse en de Amerikaanse toezichthouder. Tot slot gaat zij de betekenis na van het strafrecht bij de handhaving van de effectenwetgeving in Nederland en de Verenigde Staten van Amerika.

Beursfraude (overtredingen van effectentypische regelgeving) moet in beginsel bestuursrechtelijk worden afgedaan. Dat concludeert Marjorie Jap-A-Joe Blagrove in haar promotie-onderzoek. Daar waar het bestuursrecht te kort schiet omdat een vergunningsplichtige (rechts)persoon bijvoorbeeld zonder vergunning handelt, kan het strafrecht alsnog een uitweg bieden. Terughoudendheid met de toepassing van het strafrecht verdient echter de voorkeur. In de strijd tegen beursfraude kan de Nederlandse toezichthoudende Autoriteit Financiële Markten (Autoriteit-FM) effectief te werk gaan via het bestuursrecht, al dan niet via een bestuursrechtelijke procedure, concludeert de onderzoeker. Verder stelt zij vast dat de Nederlandse wetgever zich - voor zover van toepassing op de Nederlandse situatie - lijkt te laten inspireren door het handelen van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Dit uit zich onder meer bij de invoering van nieuwe wetgeving, zoals de bevoegdheid voor de Autoriteit-FM om boetes en dwangsommen op te leggen.