De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden - in de economische context

€24.95

Pre-advies NVVS 2010
Patrick Waeterinckx, Eelke Sikkema
Pages: 225 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 09-2010
Publisher: WLP
Language: NL

Product Description

 

De preadviesen voor de Nederlands/Vlaamse Vereniging voor Strafrecht zijn dit jaar geschreven door Patrick Waeterinckx en Eelke Sikkema.

1) De strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden in Nederland (Eelke Sikkema)
2) De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevende (Patrick Waeterinckx)

De Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht heeft tot doel het wetenschappelijke debat over strafrecht en strafrechtspleging in Nederland en Vlaanderen te bevorderen, en de wetenschappelijke banden tussen beiden nauwer aan te halen. Zij zal daarom tenminste eenmaal per jaar een bijeenkomst organiseren waarop aan de hand van preadviezen een thema aan de orde wordt gesteld vanuit zowel Belgisch als Nederlands perspectief. Daarnaast is zij voornemens kleinere bijeenkomsten te beleggen om belangwekkende proefschriften en andere publicaties te bespreken. De vereniging is een gezamelijke initiatief van de vakgroepen strafrecht aan een aantal Nederlandse en Vlaamse Universiteiten.

In dit deel wordt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevende bezien in het licht van de economische context.

 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden - in de economische context: Inhoudsopgave