Home » Witwassen

Witwassen

€24.95

Preadvies NVVS-2008
P. DeRuyck & G.C. Haverkate
Pages: 140 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 09-2008
Publisher: WLP
Language: NL

Product Description

Preadvies voor de jaarvergadering van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 2008

AUTEURS:
Prof. Dr. Filiep DeRuck, Hoofddocent Vrije Universiteit BrusselAdvocaat aan de balie te Antwerpen
mr. G.C. Haverkate, directeur van hetWetenschappelijk Bureauvan het Openbaar Ministerie