De duur van het strafproces in België en Nederland

€24.95

J.W. Fokkens, J. Meese, A. de Nauw, M. Otte
Pages: pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: -
Publisher: WLP
Language: NL

Product Description

De Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht heeft tot doel het wetenschappelijke debat over strafrecht en strafrechtspleging in Nederland en Vlaanderen te bevorderen, en de wetenschappelijke banden tussen beiden nauwer aan te halen. Zij zal daarom tenminste eenmaal per jaar een bijeenkomst organiseren waarop aan de hand van preadviezen een thema aan de orde wordt gesteld vanuit zowel Belgisch als Nederlands perspectief. Daarnaast is zij voornemens kleinere bijeenkomsten te beleggen om belangwekkende proefschriften en andere publicaties te bespreken. De vereniging is een gezamelijke initiatief van de vakgroepen strafrecht aan een aantal Nederlandse en Vlaamse Universiteiten.

In dit deel wordt de duur van het strafproces in Nederland en België vergeleken.

 

De duur van het strafproces in België en Nederland: Inhoudsopgave