Faillissementsfraude

€15.00

Een kritische beschouwing van het wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude
H. van Wijk
Pages: 84 pages
Shipping Weight: 200 gram
Published: 10-2015
Publisher: WLP
Language: NL

Product Description

Jaarlijks gaan er duizenden personen en bedrijven failliet in Nederland. Inéén op de vier faillissementen blijkt sprake te zijn van fraude. Dit varieertvan het niet of onvolledig bijhouden van een administratie tot het doelbewustopzetten van een miljoenenzwendel. Alle gedragingen hebben gemeen dat deschuldeisers uiteindelijk de dupe zijn. De fraudeurs ontspringen vaak de dans;faillissementsfraude leidt zelden tot een succesvolle vervolging.Op 23 juni 2015 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstelherziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Met het wetsvoorstelzou faillissementsfraude effectiever moeten kunnen worden aangepakt.Dit onderzoek verkent de mogelijkheden en tekortkomingen van hetwetsvoorstel. Duidelijk zal worden wat faillissementsfraude precies inhoudt,welke mogelijkheden er tegenwoordig bestaan om faillissementsfraude aante pakken en in hoeverre het wetsvoorstel voldoet aan de voor ogen staandeverbeteringen.