Monitor Wsnp

€20.00

Dertiende meting over het jaar 2016
S.L. Peters & L. Combrink-Kuiters
Pages: 88 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 01-2018
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462404120

Product Description

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een aantal wettelijke taken in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Bureau Wsnp in ’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken.

In augustus 2005 verscheen de eerste Wsnp-monitor. Dit jaarlijks uit te brengen instrument heeft als doel de effectiviteit van de Wsnp te monitoren. Deze dertiende meting van de Wsnp-monitor vormt een actualisering van de in 2016 verschenen twaalfde meting.