Monitor Wsnp 2012

€15.00

S.L. Peters & L. Combrink-Kuiters (RvR) en M. Vlemmings (CBS)
Pages: 88 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 10-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462440375

Product Description

 

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een aantal wettelijke taken in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Het Bureau Wsnp in ’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken. 

In augustus 2005 verscheen de eerste Wsnp-monitor. Dit jaarlijks  uit te brengen instrument heeft als doel de effectiviteit van de Wsnp te monitoren.Aan deze negende meting van de Wsnp-monitor hebben zowel het Bureau Wsnp als het Centraal Bureau voor de Statistiek een bijdrage geleverd. Deze meting vormt een actualisering van en een aanvulling op de in 2012 verschenen achtste meting. De Monitor Wsnp 2012 geeft een update van een vaste set gegevens over aanvraag, afwijzing, instroom, aanbod, doorstroom en uitkomsten en over de aantallen verzoeken dwangakkoord, moratorium en voorlopige voorziening en de uitspraken hierop. Daarnaast bevat deze meting aanvullende onderzoeksgegevens  over afwijzingen en niet-ontvankelijk verklaringen van verzoeken  tot toelating tot de Wsnp en over de afdoening in hoger beroep.