Monitor Wsnp 2011

€15.00

L. Combrink-Kuiters & S.L. Peters (RvR) en M. Vlemmings (CBS)
Pages: 88 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 11-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509161


Product Description

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een aantal wettelijke taken in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Het Bureau Wsnp in `s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken. In augustus 2005 verscheen de eerste Wsnp-monitor. Dit jaarlijks uit te brengen instrument heeft als doel de effectiviteit van de Wsnp te monitoren. Aan deze achtste meting van de Wsnp-monitor hebben zowel het Bureau Wsnp als het Centraal Bureau voor de Statistiek een bijdrage geleverd. Deze meting vormt een actualisering van en een aanvulling op de in 2011 verschenen zevende meting. De Monitor Wsnp 2011 geeft een update van een vaste set gegevens over aanvraag, afwijzing, instroom, aanbod, doorstroom en uitkomsten en over de aantallen verzoeken dwangakkoord, moratorium en voorlopige voorziening en de uitspraken hierop. Daarnaast bevat deze meting aanvullende onderzoeksgegevens over ondermeer uitdelingen bij beëindigde schuldsaneringen en over gerechtelijke akkoorden.