Home » Toetsing aan vage normen door de bestuursrechter in het Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse recht

Toetsing aan vage normen door de bestuursrechter in het Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse recht

€30.00

Preadvies voor de Nederlandse Vereniging Voor Rechtsvergelijking
A.P. Klap F.T. Groenewegen en J.R. van Angeren
Pages: 150 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 06-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462401006

Product Description

Het gebruik van vage normen is onvermijdelijk in elk ontwikkeld rechtsstelsel. Vage normen zorgen ervoor dat de rechtsontwikkeling niet nodeloos wordt belemmerd of vertraagd en dat kan worden geanticipeerd en ingespeeld op onvoorziene omstandigheden. Tegelijkertijd kunnen vage normen in het bestuursrecht de verhouding tussen bestuur en rechter op scherp zetten, doordat normtoepassing en toetsing daarvan direct in elkaars verlengde kunnen liggen
en daardoor nauwelijks te (onder)scheiden zijn. De vraag is dan wat de taak van de rechter is en hoe de rechter deze taak naar behoren kan uitoefenen. Wat zijn de uitgangspunten voor de rechterlijke taakuitoefening, met welke problemen wordt de rechter geconfronteerd en hoe kan hij daaraan het hoofd bieden? In de preadviezen zal de toetsing aan vage normen door de Nederlandse bestuursrechter worden vergeleken met die van de Duitse, de Franse en de Engelse (bestuurs)rechter.