Home » Psychiatrie en de forensische invalshoek

Psychiatrie en de forensische invalshoek

€35.00

Persoonlijke snippers

Prof. Dr. T.I. Oei

Publicatie 2020

ISBN: 9789462405844

2020

Ook deze bundel wordt gekenmerkt door een gevarieerd aantal onderwerpen die zijn ontleend aan de dagelijkse actuele berichtgeving.
Er is geen selectie vooraf gebeurd, dan uiteraard alleen de persoonlijke voorkeur en associaties zoals zij zich aandienden tijdens het schrijven.

De Snippers zijn voornamelijk in het jaar 2018 vorm gegeven. Veel dank heb ik gehad aan de inbreng van zoveel collega’s in den lande. Ik mag wederom hopen dat de lezer zich ergens in kan herkennen, wat het onderwerp ook aangaat.

Het is als ware ik rechtstreeks zou willen praten met het hart van de lezer.


Psychiater/jurist;
‘Op de (zomer)avonden zal ik (weer) genieten van je snippers.’

Klinisch psycholoog/leeranalyticus en supervisor:
‘Ik blijf vol bewondering voor je stamina en “zest for living” zoals De Blécourt in Voorwoord I opmerkt. Je bent er het levende bewijs van dat de ouderdom een heel productieve en creatieve tijd kan zijn (Van Praag p. 148), en inderdaad, waarom zou je als je boven de zeventig bent ophouden met werken?’

Klinisch psycholoog/onderzoeker:
‘Je hebt heel veel geschreven en naar ik meen heb je meer, maar ook sneller geschreven dan God kan lezen én schrijven.’

Socioloog:
‘Knap dat je zoveel gegevens en citaten tot 1 geheel weet te maken. En dan ook nog met vermelding van de herkomst van al die gevarieerde teksten.’