Compendium Vreemdelingenrecht

€25.00

mr. J.J.F.M. van Raak
Pages: 156 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 5-2015
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462402188

Product Description

 

Dit compendium is een praktisch naslagwerk voor degenen die met het vreemdelingenrecht in aanraking komen in hun studie, procespraktijk of bedrijfsvoering. In hoofdlijnen wordt de belangrijkste regelgeving inzake het Nederlandse vreemdelingenrecht en het bijbehorende procesrecht (de weg van
aanvraag tot en met hoger beroep) (schematisch) weergegeven.
Veel juridische handboeken verwijzen slechts naar regelgeving. Dit laat de lezer echter vaak in het ongewisse wat er nu precies in deze wetsartikelen staat. In dit boek worden de wetsartikelen dan ook integraal opgenomen. Bovendien zijn de belangrijkste passages vetgedrukt en worden verwijzingen naar andere artikelen tussen haken en schuingedrukt aangegeven en toegelicht. Op deze wijze is het vreemdelingen(proces)recht eenvoudiger te volgen, te begrijpen en te onthouden.
Een bijkomend voordeel van het invoegen van wetteksten is dat eenvoudig kan worden vergeleken of de gebruikte wetteksten in dit boek nog actueel zijn. Niet onbelangrijk, aangezien het vreemdelingenrecht constant in beweging is.