De (on)duidelijkheid van normstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

€25.00

Willem Pompe Junior Podium 13 - De (on)duidelijkheid van normstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)
Voldoen de Wwft-normen, gericht aan banken, ten aanzien van het cliënten-onderzoek en de meldingsplicht, aan het bepaaldheidsgebod?

juni 2020
94 pagina's
Auteur: Gijs A.F.J. Bronzwaer
ISBN: 9789462405837


Eind 2018 is in de media breed uitgemeten dat de ING een megaschikking heeft getroffen met het Openbaar Ministerie, omdat de bank ervan verdacht werd onvoldoende voorzorgs-)maatregelen te hebben getroffen ter bestrijding van witwaspraktijken via zijn bankrekeningen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft), die hiertoe verplicht, laat banken en andere normadressat en de ruimte om zelf invulling te geven aan diens normen. In de literatuur wordt echter over de Wwft-verplichtingen – ten aanzien van cliëntenonderzoek en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties - gezegd dat die voor banken en andere normadressat en niet altijd even duidelijk zijn en leiden tot onzekerheid. Voldoen de normen die leiden tot die verplichtingen dan wel aan het bepaaldheidsgebod?