Delegatie in het Amerikaanse constitutionele recht

€25.00

Verschijningsdatum januari 2019
Auteur: N.S. Efthymiou
ISBN: 9789462404984

Dit boek is een studie over een aspect van het constitutionele recht van de Verenigde Staten, en wel over de manier waarop in dit recht en in de Amerikaanse vakliteratuur over dit recht, wordt omgegaan met en gedacht over het verschijnsel delegatie. De eerste twee hoofdstukken van het boek gaan over de Amerikaanse staats- en regeringsvorm en over de non-delegatie doctrine, die in het Amerikaanse constitutionele recht is ontwikkeld. De hoofdstukken drie en vier behandelen jurisprudentie van het Amerikaanse Hooggerechtshof over delegatie en de non-delegatie doctrine. Hoofdstuk vijf gaat over opvattingen over delegatie en de non-delegatie doctrine in de Amerikaanse constitutioneel-rechtelijke literatuur. Hoofdstuk zes bevat een overzicht van centrale kenmerken van delegatie en de non-delegatie doctrine in het Amerikaanse constitutionele recht. N.S. Efthymiou is universitair docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.