Feitelijke overeenkomsten ofwel Faktische Vertragsverhältnisse

€15.00

P. Abas

ISBN: 9789462402782

2016

In 1941 heeft Günter Haupt in Leipzig zijn bekende rede gehouden “Über faktische Vertragsverhältnisse”. Onder dit begrip verstaat hij gevallen waarin voor een burger een betalings- verplichting ontstaat zonder dat die berust op het traditionele model van aanbod en aanvaarding.
In de gebieden die de invloed hebben ondergaan van de receptie van het Romeinse recht heeft deze rede aandacht gekregen wegens de moeilijke inpasbaarhied daarvan in het theoretische model van aanbod en aanvaarding. In een aantal landen zoals Zwitserland, Portugal en met name Italië maken de faktische Vertragsverhältnisse deel uit van het geldend recht.
Aan twee wetsbepalingen in het huidig BW is te danken dat het door Haupt aangesneden probleem thans in Nederland (met ingang van 1992) inpasbaar in het systeem is.