Hoop in de bajes

€25.00

Hoop in de bajes
Redactie: Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries en Renske Kruizinga
Deel 12 uit de Publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat Tilburg/Amsterdam

ISBN: 9789462404915

Hoop is een belangrijke pijler van de geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen.
Ook in de theologische traditie geldt deze deugd als een cruciaal onderdeel van de trits geloof/vertrouwen, hoop en liefde. Maar dat deze drie worden beschouwd als ‘theologische’ deugden geeft al te denken, want daarmee wordt aangegeven dat ze eerder worden geschonken dan dat ze kunnen worden aangeleerd of verworven. In het dagelijks spraakgebruik klinkt dat ook door: ‘wij kregen weer hoop’. Daarnaast lijkt hoop in de pregnante zin pas belangrijk te worden wanneer er een kloof gaapt tussen de werkelijkheid van een tekort of een dreiging en een ideaal of een visioen. 

Geestelijk verzorgers die werken met mensen die vastzitten – dikwijls in meer dan één betekenis – ervaren die kloof elke dag. Ook zij staan voor de verleiding om de hoop te laten varen ten gunste van routineus handelen, defaitisme, escapisme.
En hoe zijn de kerken omgegaan met situaties van hopeloosheid, zijn hun rituelen en praktijken om een nieuw begin te maken nog bruikbaar? Met welke blik kijken geestelijk verzorgers eigenlijk naar gedetineerden: zien zij regelmatig “hopeloze gevallen” en heeft de hoop hèn verlaten? Naast bijdragen over relevantie en
betekenis van hoop in detentieomstandigheden bevat deze bundel ook een ervaringsverhaal over de (wan)hoop van de ‘achterblijvers’ na een ernstig delict.

De bundel bevat verder bijdragen over het onderwerp ‘De vrijheid van een christenmens’, naar het befaamde geschrift van Maarten Luther. Wat staat er in het licht van deze vrijheid theologisch op het spel bij de keuzes die justitiepredikanten maken in de pastorale begeleiding van gedetineerden? En welke rol is er weggelegd voor boete en biecht, herstel en vergeving in het pastorale gesprek met
gedetineerden?