Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie

€35.00

Het hoorrecht en de procespositie van minderjarigen in familie- en jeugdzaken

januari 2020
354 pagina's
Auteur: M.R. Bruning D.J.H. Smeets
ISBN: 9789462405592

Meijers-reeks 335 - 

In dit boek staan de procespositie en het hoorrecht van minderjarigen in familie- en jeugdprocedures centraal. In dergelijke procedures kan al snel sprake zijn van een (mogelijk) conflict van belangen tussen die van ouders en van minderjarigen, terwijl er voor minderjarigen veel op het spel staat. Is het mogelijk dan wel wenselijk om de procespositie en het hoorrecht van minderjarigen in het Nederlandse familie- en jeugdrecht uit te breiden en zo ja, op welke wijze? Deze vraag zal worden beantwoord door in te gaan op het juridische kader in Nederland, relevante inter-nationale standaarden en relevante neurocognitieve, psychologische en pedagogische inzichten. Tevens zullen de uitkomsten worden gepresen-teerd van een onderzoek naar de huidige praktijk en de wensen ten aan -zien van het hoorrecht van minderjarigen en hun procespositie volgens jongeren, ouders, rechters, advocaten, bijzondere curatoren, mede-werkers van de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen en Kinder- en Jongerenrechtswinkels. Geconcludeerd wordt dat de noodzakelijke stap moet worden gezet van communicatie naar effectieve participatie van – ook jonge – minderjarigen in familie- en jeugdprocedures. Het boek is relevant voor beleidsmakers en professionals werkzaam in het familie- en jeugdrecht, alsmede voor wetenschappers en studenten op dit terrein.