Naar een eenvormige(r) toetsing?

€40.00

Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht

Verschijningsdatum december 2019
Platform Voor Publiek- En Privaatrecht In Dialoog
ISBN: 9789462405677

Op vrijdag 4 oktober 2019 vond in Den Haag de eerste expertmeeting plaats van het Platform voor publiek- en privaatrecht in dialoog over het onderwerp: Naar een eenvormige(r) toetsing? Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht

Over dit onderwerp werden (concept) papers voorbereid door:

Nederland, publiek recht
– Tom Barkhuysen (advocaat-partner bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden), Roel Becker (masterstudent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden) en Michiel van Emmerik (universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Midden-Nederland (afdeling bestuursrecht))

Nederland, privaatrecht
– Joost van der Helm (senior raadsheer in het gerechtshof Den Haag) België, publiek recht – Pieter-Jan van de Weyer (advocaat bij de balie van Antwerpen en wetenschappelijk medewerker KU Leuven) België, privaatrecht – Françoise Auvray (Assistent Instituut voor Verbintenissenrecht, KU Leuven)

Tijdens de vergadering is over deze (concept) papers in dialoog gerelateerde vorm van gedachten gewisseld tussen vijfenveertig juristen uit Nederland en België met verschillende achtergrond (wetgeving, rechterlijke macht, advocatuur en academie; bestuurs- en privaatrechtelijk).

In deze bundel zijn opgenomen:
– de definitieve papers;
– de vraagpunten vanuit het Platform die aan de basis van de papers liggen;
– een (deels) thematisch verslag van de dialoog.

Melanie van Zanten (promovendus exceptieve toetsing van algemeen verbindende voorschriften, aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, Universiteit Utrecht) en Steven Verbeyst (FWO-aspirant, doctoraatsstudent verbonden aan het Leuven Centre for Public Law) hebben het verslag van de meeting verzorgd.