Home » Opzegging van duurovereenkomsten

Opzegging van duurovereenkomsten

€15.00

Auteur(s) : P. Abas
Uitgeverij: Wolf Legal Publishers
ISBN : 9789462405219
Taal : Nederlands
Uitvoering : Paperback
Verschijningsdatum : april 2018
Gewicht : 144

In deze monografie staat de vraag centraal welk rechtsstelsel de beste aanknoping biedt voor een algemene regel voor de opzegging van duurovereenkomsten naar Nederlands recht. Het enige land met een voltooide wetgeving is Italië. Tegen een algemene regeling als die van art. 1373 Codice civile valt weinig bezwaar aan te tekenen, maar er zijn zoveel uitzonderingen op die algemene regel dat daarmee haar onbruikbaarheid reeds is gegeven. Daarentegen valt in ons BW uit de bijzondere regel een algemene te destilleren. Analyse van de bestaande wettelijke regels geeft de inhoud van een nieuw artikel. Het luidt aldus. Art. 6:264a BW: “Behoudens andersluidende bepaling kan een duurovereenkomst te allen tijde worden opgezegd.”